slowackiego1

Istotny wybór tłumacza

W branży usług językowych spotkałem się z wieloma rodzajami przekładów.

Poszukując tłumacza poruszającego władającego nadto biegle słownictwem specjalistycznym powinniśmy być ostrożni, ponieważ wybór nietrafny skutkować może niechcianymi konsekwencjami.
Wyobraźmy sobie na przykład, że jako właściciele dajmy na to spółki z dość sporym kapitałem w najbliższej przyszłości

planujemy transakcje z nowym kontrahentem, będącym przedstawicielem innego kraju.
Planując podpisanie umowy długoterminowej, i biorąc pod uwagę fakt, że nasz kontrahent ni języka polskiego nie zna bo i przecież znać nie musi, umowę należy sporządzić w języku ojczystym kontrahenta lub języku angielskim.

W tym celu oczywiście musimy nawiązać kontakt z tłumaczem wybranego języka obcego. Zakładając, że jednak

wykonujemy tłumaczenia na język angielski poszukujemy tłumacza języka angielskiego.
W praktyce tłumaczenia wszelkich umów międzynarodowych, których stronami są przedstawiciele dwóch różnych sobie Państw obcych wykonywane są jako tłumaczenia przysięgłe , przez ?autoryzowanego tłumaczenia?, który został mianowany przez ministerstwo jako tłumacz przysięgły.
Oczywiście korzystając pierwszy raz z usług lingwistycznych będzie nam trudno dokonać właściwego wyboru. Tekst ściśle specjalistyczne, a teksty prawne niewątpliwie do takich nalezą powinni tłumaczyć, jednostki z odpowiednim wykształceniem nie tylko lingwistycznym.

Bardzo ważne jest aby tłumacz miał także przygotowanie specjalistyczne do zawodu. Na przykład mogą być to kursy z różnych gałęzi prawa, Oczywiście takie tłumaczenia będą droższe od tych nie zawierających terminologii specjalistycznej jednak niewątpliwie warto zasięgnąć wszelkich opinii na temat jakość usług danego tłumacza bowiem często tańsza opcja niesprawdzona rodzi większe konsekwencje finansowe w przyszłości (spowodowane wadliwym wykonaniem tłumaczenia) niż różnica w cenie między droższym tłumaczeniem a tańszym.

Często też warto po prostu wybrać pewne prestiżowe biuro tłumaczeń, które poniekąd powinno dać nam gwarancję prawidłowego wykonania tłumaczenia. Biura tłumaczeń współpracują z szeroką grupą tłumaczy dzięki czemu mogą obiektywnie wybrać właściwego tłumacza do konkretnego tłumaczenia.

Czytaj więcej